• 注册
 • 查看作者
 • Vương Vấn – HanaCẩmTiên

  TVK、Hana Cẩm Tiên – Vương Vấn

  Composed by:TVk

  Còn đó những ngày bên nhau

  Còn đó những ngày bên nhau

  Nhớ ánh mắt thuở nào tình còn đây

  Nhớ anh nói đôi mình đừng rời tay

  Giữ riêng mình tâm tư

  Sâu tận trong đáy lòng

  Anh rời đi nói gì cũng bằng không

  Nơi con tim mồ côi

  Giờ này nhớ anh biết sao cho vừa

  Hàng cây xưa cũng những phút giây nô đùa

  Nhưng nay sao còn em

  Cùng ngần ấy năm đã sắp phai dần

  Câu hứa bên nhau

  Sao hóa thương đau tình ơi

  Còn đó những ngày bên nhau

  Nhưng sao nay chẳng thấy đâu

  Anh đã xa tôi cũng bấy lâu

  Thế nhưng lòng em

  Vẫn chưa kịp quên dáng anh

  Gởi áng mây kia thêm bao nhiêu lời em

  Câu hỏi anh tôi sao mau rời nhanh

  Phút yếu lòng cho em

  Bao nhiêu là nước mắt

  Có nỗi nhớ ấy vẫn còn đây

  Cùng với những ánh mắt

  Ướt đẫm bàn tay

  Anh đã xa thật xa

  Và êm ấm bên người ta

  Chắc chỉ mỗi em vẫn còn thương

  Buồn trên mi ơi sao mi vẫn còn vương

  Sao chẳng quên một người

  Chỉ mang những lọc lừa

  Còn đó những ngày bên nhau

  Nơi con tim mồ côi

  Giờ này nhớ anh biết sao cho vừa

  Hàng cây xưa cũng những phút giây nô đùa

  Nhưng nay sao còn em

  Cùng ngần ấy năm đã sắp phai dần

  Câu hứa bên nhau

  Sao hóa thương đau tình ơi

  Còn đó những ngày bên nhau

  Nhưng sao nay chẳng thấy đâu

  Anh đã xa tôi cũng bấy lâu

  Thế nhưng lòng em

  Vẫn chưa kịp quên dáng anh

  Gởi áng mây kia thêm bao nhiêu lời em

  Câu hỏi anh tôi sao mau rời nhanh

  Phút yếu lòng cho em

  Bao nhiêu là nước mắt

  Có nỗi nhớ ấy vẫn còn đây

  Cùng với những ánh mắt

  Ướt đẫm bàn tay

  Anh đã xa thật xa

  Và êm ấm bên người ta

  Chắc chỉ mỗi em vẫn còn thương

  Buồn trên mi ơi sao mi vẫn còn vương

  Sao chẳng quên một người

  Chỉ mang những lọc lừa

  Còn đó những ngày bên nhau

  Còn đó những ngày bên nhau

  Nhưng sao nay chẳng thấy đâu

  Anh đã xa tôi cũng bấy lâu

  Thế nhưng lòng em

  Vẫn chưa kịp quên dáng anh

  Gởi áng mây kia thêm bao nhiêu lời em

  Câu hỏi anh tôi sao mau rời nhanh

  Phút yếu lòng cho em

  Bao nhiêu là nước mắt

  Có nỗi nhớ ấy vẫn còn đây

  Cùng với những ánh mắt

  Ướt đẫm bàn tay

  Anh đã xa thật xa

  Và êm ấm bên người ta

  Chắc chỉ mỗi em vẫn còn thương

  Buồn trên mi ơi sao mi vẫn còn vương

  Sao chẳng quên một người

  Chỉ mang những lọc lừa

  宁夏·银川
 • 0
 • 0
 • 0
 • 82
 • 请登录之后再进行评论

  登录
 • 单栏布局 侧栏位置: